May bagong blueprint ang California para mabawasan ang COVID-19 sa estado, na may mga nabagong pamantayan para sa pagpapaluwag at paghihigpit ng mga limitasyon sa mga aktibidad.

Ang bawat county sa California ay nakatalaga sa isang tier batay sa rate nito ng mga bagong kaso at pagiging positibo. Alamin ang status ng tier ng iyong countyGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 para malaman kung aling mga negosyo at aktibidad ang makakapagbukas.

Mag-sign up para sa mga alerto ng county

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Nagsisikap ang bawat lungsod, county, at lokal na pamahalaan ng California para matugunan ang COVID-19.

Hanapin ang website para sa COVID-19 ng iyong county

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Piliin ang iyong county para matuto pa mula sa iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan:

Mga tanong at sagot