Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Tiểu bang sẽ tiến tới giảng dạy trên lớp trở lại một cách thận trọng theo từng quận căn cứ theo dữ liệu y tế địa phương.

Khối Mầm Non - Lớp 12

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2020, hướng dẫn cập nhật đã được ban hành cho các cơ sở chăm sóc trẻ em, khu cắm trại ban ngày và trường học. Tìm hướng dẫn này và các hướng dẫn khác trong danh sách hướng dẫn và danh mục kiểm tra toàn tiểu bang.

Bản đảm bảo các trường công lập K-12 vẫn nhận được đầy đủ khoản trợ cấp, ngay cả khi các trường công lập này bị đóng cửa. Hơn $5 tỷ đã được trao cho các trường công lập K-12 trong giai đoạn này để giúp  do đóng cửa trường học và hỗ trợ hoạt động đào tạo từ xa.

Để biết thông tin hiện tại về tình trạng đóng cửa và mức độ ảnh hưởng từ việc đóng cửa đối với niên học, .

California cũng đã đưa ra nhằm hỗ trợ ban lãnh đạo đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh chịu ảnh hưởng từ quyết định đóng cửa trường học, chú trọng vào việc hỗ trợ con em của các gia đình có thu nhập thấp và trẻ khuyết tật.

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Sở Giáo Dục California đưa ra hướng dẫn về việc, bao gồm:

Giáo dục đại học

Hướng dẫn tạm thời cho các tổ chức giáo dục đại họcGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 này được đưa ra để giúp các tổ chức và cộng đồng của họ lập kế hoạch và chuẩn bị để trở lại giảng dạy trên lớp.

Nhiều trường, , đang điều chỉnh tiêu chí tuyển sinh để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Hãy xem chương trình ứng phó với đại dịch COVID-19 của trường cao đẳng và đại học của quý vị:

Để tìm hiểu thêm về gói hỗ trợ tài chính của tiểu bang quý vị, hãy truy cập trang web của .

Hỏi và đáp

Khối Mầm Non - Lớp 12

Giáo dục đại học

Duy trì cập nhật thông tin