California có Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn HơnGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 tại tiểu bang với các tiêu chí sửa đổi nhằm nới lỏng và thắt chặt các giới hạn hoạt động. 

Mỗi quận ở California được phân vào một cấp dựa trên tỷ lệ các ca bệnh mới và mức độ dương tính với bệnh. Kiểm tra trạng thái cấp tại quận của quý vịGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 để xem cách các doanh nghiệp và hoạt động có thể mở cửa.

Mở cửa lại doanh nghiệp hoặc cơ sở của quý vị một cách an toàn

Sử dụng Cẩm Nang Hướng Dẫn Mở Cửa Trở Lại An Toàn Dành Cho Chủ Sử Dụng Lao ĐộngGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 để được hỗ trợ lên kế hoạch và chuẩn bị mở cửa lại doanh nghiệp của quý vị.

Xem hướng dẫn ứng phó với các ca nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc của quý vịGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 và phòng tránh lây lan thêm.

Đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt là hành động bắt buộc trên toàn tiểu bang tại nơi công cộng hoặc nơi đông người. Chủ sử dụng lao động phải cung cấp khẩu trang cho người lao động hoặc phải bồi hoàn khoản tiền hợp lý cho người lao động để mua chúng. Tìm tất cả các yêu cầu và trường hợp ngoại lệ đối với những quy định này trong hướng dẫn trên trang này bên dưới.

Tất cả các doanh nghiệp và cơ sở phải tuân theo các mục liệt kê tại đây trước khi mở cửa lại:

  1. Cuộn xuống trang này để tìm hướng dẫn cho ngành nghề, doanh nghiệp, sự kiện hoặc hoạt động của quý vị.
  2. Xem toàn bộ hướng dẫn.
  3. Thực hiện đánh giá rủi ro chi tiết và lập kế hoạch bảo vệ cụ thể tại từng cơ sở làm việc.
  4. Đào tạo nhân viên về cách hạn chế lây lan COVID-19. Bao gồm cách và khi nào cần ở nhà.
  5. Thiết lập các biện pháp kiểm soát cá nhân và sàng lọc.
  6. Ban hành các quy định khử trùng tại chỗ.
  7. Thiết lập các hướng dẫn giữ khoảng cách tiếp xúc.
  8. Thiết lập những yêu cầu chung về việc đeo khẩu trang (cho phép các trường hợp ngoại lệ). Xem .
  9. Đăng tải danh mục kiểm tra đầy đủ thông tin để mọi người có thể biết các bước hành động mà quý vị đã tiến hành. Bổ sung thêm các biện pháp an toàn vào các biện pháp có sẵn trong hướng dẫn dành cho ngành nghề của quý vị.

Khi thời tiết bắt đầu lạnh hơn, các nhà hàng và doanh nghiệp khác phải hoạt động ngoài trời có thể muốn khép kín các công trình tạm ngoài trời như rạp và mái che để giữ nhiệt và tránh mưa. Tìm hiểu những hoạt động nào đủ điều kiện là hoạt động ngoài trời trong

Các chính sách và nguồn lực của chủ sử dụng lao động

Điều quan trọng là những nhân viên mắc COVID-19 cần biết rằng họ nên ở nhà. Chính sách nghỉ ốm của quý vị cần hỗ trợ việc đó. Người lao động cũng cần có các giải pháp chăm sóc trẻ em an toàn và đáng tin cậy trong suốt thời gian ứng phó với đại dịch COVID-19. Hãy xem thông tin về:

Hướng dẫn dành cho từng ngành nghề

Xem hướng dẫn bằng các ngôn ngữ khác