Tất cả các cá nhân đang sinh sống tại Tiểu Bang California hiện được lệnh phải ở nhà hoặc tại nơi họ đang sinh sống, ngoại trừ cần ra ngoài để thực hiện các công việc được phép, mua sắm trong khu vực hoặc thực hiện các việc vặt được phép khác hoặc được chấp thuận khác (có trong mục Hỏi & Đáp bên dưới).

 • Lệnh Ở Nhà:
  Ngày 19 tháng 3 năm 2020, một và đã chỉ đạo tất cả người dân California nên ở nhà trừ khi cần ra ngoài để thực hiện các công việc thiết yếu hoặc mua sắm để phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Lệnh đã được sửa đổi vào .
 • Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn:
  Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Tiểu Bang đã ban hành Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn để cho phép dần mở cửa lại một số doanh nghiệp và hoạt động nhất định.
 • Lệnh Ở Nhà Hạn Chế:
  Kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2020, người dân California tại các quận thuộc Cấp 1/cấp Lan Rộng (màu tím) được chỉ đạo . Để tìm hiểu xem lệnh này có áp dụng cho quận của quý vị hay không, hãy xem bản đồ quận.
 • Lệnh Ở Nhà trong Khu Vực:
  Được công bố vào ngày 3 tháng 12 năm 2020, Lệnh Ở Nhà trong Khu Vực sẽ có hiệu lực trong vòng 48 giờ tại các khu vực có dưới 15% Đơn Vị Hồi Sức Tích Cực ( Intensive Care Unit, ICU) sẵn sàng phục vụ. Lệnh này nghiêm cấm tụ tập với số người bất kỳ, đóng cửa các hoạt động các ngành, ngoại trừ cơ sở hạ tầng và bán lẻ thiết yếu, đồng thời yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong tất cả các lĩnh vực khác.

  Lệnh này sẽ duy trì hiệu lực trong tối thiểu 3 tuần và sau thời hạn đó, sẽ được dỡ bỏ khi khả năng phục vụ của ICU dự kiến trong khu vực đáp ứng hoặc cao hơn 15%. Khả năng này sẽ được đánh giá hàng tuần sau thời hạn 3 tuần ban đầu. Tìm hiểu thêm về lệnh này.

  Tiểu bang đã ban hành bản đồ gồm năm khu vực đang được đánh giá. Bao gồm:
  • Bắc California: Del Norte, Glenn, Humboldt, Lake, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, Tehama, Trinity
  • Vùng Vịnh: Alameda, Contra Costa, Marin, Monterey, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma
  • Greater Sacramento: Alpine, Amador, Butte, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Sierra, Sutter, Yolo, Yuba
  • Thung Lũng San Joaquin: Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Benito, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne
  • Nam California: Imperial, Inyo, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura

Khả năng phục vụ thực tế của ICU vào ngày 3 tháng 12 năm 2020 cho 5 khu vực:

Bắc California18.60%
Vùng Vịnh25.30%
Greater Sacramento22.20%
San Joaquin19.70%
Nam California20.60%

Hỏi và đáp

Các hoạt động được bảo vệ

Giải trí ngoài trời

Các dịch vụ từ chính phủ