Các loại xét nghiệm

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018 sẵn có: và (hay xét nghiệm huyết thanh). Xem để xem phần giới thiệu nhanh.

Xét nghiệm chẩn đoánGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 có thể cho biết liệu quý vị có nhiễm vi-rút corona đang hoạt động không. Hiện nay có hai loại xét nghiệm chẩn đoán:  nhằm phát hiện vật liệu di truyền của vi-rút và xét nghiệm nhằm phát hiện các protein cụ thể trên bề mặt vi-rút.

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Các cộng đồng của California sử dụng xét nghiệm PCR vi-rút. Project Baseline của Verily và OptumServe cung cấp các xét nghiệm này.

Xét nghiệm kháng thể thường cho ra kết quả nhanh hơn xét nghiệm PCR vi-rút với chi phí thấp hơn nhưng có xác suất bỏ qua ca nhiễm đang hoạt động cao hơn.  được dùng cho những người bị nghi nhiễm COVID-19 trong vòng 5-12 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng. FDA chỉGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 phê duyệt xét nghiệm kháng thể để sử dụng cho những người có triệu chứng.

phát hiện các trường hợp từng nhiễm bệnh. Chúng có thể xác định liệu quý vị có phải là ứng cử viên phù hợp để hiến tặng huyết tương hay không. Có thể cần 1-3 tuần sau khi nhiễm bệnh để cơ thể tạo ra kháng thể.

Quý vị có thể tìm các địa điểm xét nghiệm vi-rút và kháng thể trên .

Chi phí xét nghiệm 

Chi phí thực hiện xét nghiệm hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị có bảo hiểm y tế, Verily hoặc OptumServe sẽ gửi hóa đơn cho công ty bảo hiểm của quý vị. Nếu quý vị không có bảo hiểm, .

Đối tượng có thể được xét nghiệm

trên cơ sở nguy cơ như sau:

Bậc một 

 • Những bệnh nhân nằm viện có các triệu chứng mắc COVID-19
 • Những bệnh nhân này được xác định thông qua quá trình điều tra đợt bùng phát hoặc theo dõi tiếp xúc 

Bậc hai 

 • Tất cả các cá nhân khác có triệu chứng mắc COVID-19
 • Tiếp xúc gần với các ca mắc đã xác nhận 
 • Những người không có triệu chứng, nhưng họ là:
  • Cư dân tại các cơ sở sinh hoạt chung
  • Nhân viên chăm sóc sức khỏe đang chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19
  • Nhân viên tại các cơ sở sinh hoạt chung và nhân viên cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại nhà
  • Người lao động trong ngành dịch vụ cấp cứu thường xuyên tiếp xúc với người dân hoặc những người mắc COVID-19. Trong đó bao gồm cả nhân viên phản ứng nhanh và các sở dịch vụ công cộng khác.
  • Nhân viên tại các cơ sở cải huấn
  • Bệnh nhân nhập và xuất viện

Bậc ba

Bậc bốn 

 • Những người không có triệu chứng, nhưng họ là:
  • Có nguy cơ lây nhiễm 
  • Đã thực hiện xét nghiệm với chủ hãng

Quý vị có thể nhận dịch vụ xét nghiệm bằng cách nào

California hợp tác với Verily và OptumServe để tiến hành xét nghiệm bảo mật, miễn phí trên toàn tiểu bang. Chương trình xét nghiệm của tiểu bang đảm bảo mỗi quận đều có đủ năng lực xét nghiệm. Sẵn sàng xét nghiệm cho các cộng đồng gặp khó khăn và cá nhân khó khăn có nguy cơ cao. 

Quý vị có thể đến các cơ sở xét nghiệm khác. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, hoặc để biết các lựa chọn chẩn đoán và xét nghiệm của quý vị.

Để tìm một địa điểm xét nghiệm của Verily gần nơi quý vị sinh sống và đặt lịch hẹn:

Quý vị sẽ cần có tài khoản Google.

Các cơ sở xét nghiệm của Verily hiện đang mở cửa tại những khu vực sau:

Hỏi và đáp về dịch vụ xét nghiệm ngay trên xe

Các cơ sở xét nghiệm của OptumServe

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Chỉ xét nghiệm theo lịch hẹn. Tìm một địa điểm xét nghiệm gần nơi quý vị sinh sống và đặt lịch hẹn tại:

Game slot game đổi thưởng uy tín 2018Nếu quý vị không có quyền truy cập internet, hãy gọi số: 1-888-634-1123.

Các cơ sở xét nghiệm cho cộng đồng của OptumServe phục vụ tất cả các cá nhân đủ điều kiện xét nghiệm. Các đối tượng này bao gồm những người không có bảo hiểm, không được bảo hiểm đầy đủ, không có giấy tờ và đang trong tình trạng vô gia cư. Quý vị không cần bằng lái để nhận dịch vụ xét nghiệm này. 

Hỏi và đáp về dịch vụ xét nghiệm

Hỏi và đáp về dịch vụ điều trị

Lực Lượng Xét Nghiệm COVID-19 của California

Lực Lượng Xét NghiệmGame slot game đổi thưởng uy tín 2018 nỗ lực làm việc để đảm bảo người dân California được xét nghiệm và các phòng xét nghiệm có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu.

Cập nhật thông tin

 • CDC:
 • CDC:
 • CDC:
 • CDC:
 • NIH: phòng chống COVID-19